Danish (ready)

Diamantsutraen

Sutraen om perfekt transparent visdom

 

1. Engang boede Buddah i Anatapindika-parken, sammen med en gruppe på 1250 monke. Efter at have taget tøj på, tigget efter mad og spist, spurgte Subhuti meget respektfuldt Buddha:

2. “Hvilken vej er den rette for en bodhisattva, mand og kvinde som gerne vil opnå oplysning? Hvordan kan man opnå at kontrolere sine tanker.”

3. Buddah svarede: “De må altid huske på at: ‘gennem mig vil alle levende væsner have adgang til at opnå den fuldstændig betingelsesløse frihed, ´nirvana’. Dog stadig, når dette uendelige antal af levende væsner er blevet befriet, i sandhed, vil ikke en eneste faktisk være blevet befriet – Dette skyldes at vise mennesker ikke fastholder dem selv i fænomener af form, udtrykt som selvet, personligheden eller det at have et separat ego. ”

4. “Hvis en bodhisattva giver betingelsesløst, vil hendes fortjeneste være grænseløs”

5. ”En der forstår, at alle former i den materielle verden reelt er falske, kan se Buddhaen.”

6. Subhuti spørger: “Højtærede, vil der altid være mennesker, som tror og forstår Deres ord?”Buddah svarer: ”Helt sikkert Subhuti, betvivl det ikke! Men vi skal alle bestræbe på mere end kun ord. Vi skal ikke hænge fast i ord eller ting. Mine ord er som en tømmerflåde, der er bygget til at komme over en flod. Så snart man er kommet over på den anden side, skal tømmerflåden glemmes, for at rejsen let kan fortsættes.”

7. “Subhuti, fortæl mig: Har jeg opnået den ultimative viden?.” “Nej, højtærede, til syvende og sidst kan sandheden ikke opnås gennem ord eller gennem tænkning”

8. “Subhuti, fortæl mig: Når en person er meget generøs og giver meget væk, vil denne person da opnå mange velsignelser.” ”Ja, højtærede, mængden af hans velsignelser vil blive enorme.” Til hvilket Buddhaen svarede: ”ja, men hvis en person forstår det jeg siger og videregiver dette til andre, vil hans verden og rummelighed blive endnu større.”

9. “Subhuti, fortæl mig: En der er fuldstændigt oplyst, vil han sige om sig selv:” ”jeg har opnået en tilstand af fuldstændig oplysning.” Subhuti svarer: ”Nej, det vil en sådan person ikke sige, da ’fuldstændig oplysning’ ikke eksisterer. Skulle en person sige om sig selv ’ jeg er dit eller dat’ så vil det bare betyde at han stadig besidder en ide om et separat selv. Alene fordi jeg ikke siger ’ jeg er dit eller dat’ er jeg lykkelig og ikke bange for ensomhed.”

10. ”Subhuti, taler jeg sandt når jeg siger at bodhisattvas gør verden bedre og smukkere?” ”Nej, højtærede, ’bedre’ og ’smukkere’ er kun illusioner.” ”Vel talt Subhuti, bodhisattvas må befri deres sind fra alle illusioner, al afhængighed og al vrede. Ydre mere, Subhuti, vær opmærksom på at når du er i selskab med en, der har opnået den ypperste sandhed, så skal du opføre dig som om selveste Buddha er til stede.” ”Så spurgte Subhuti Buddha: ”Højtærede hvad skal vi kalde denne viden?” Buddha svarede: ” Kald den: Diamantsutraen om perfekt transparent visdom. Præcis som en diamantsav vil denne viden skære gennem alle antagelser. Selv denne verden er ikke en verden, det er bare det, den kaldes.”

11. Da Subhuti forstod meningen med denne doktrin, blev han rørt til tåre, takkede Buddha og spurgte: ”Kan man kalde alle, der ikke længere betragter fænomener adskilt, for Buddhaer?”

Hertil svarede Buddha: ”Ja! Hvis personen, når hun hører denne viden, ikke begynder at ryste, bliver forskrækket eller bange, kan man sagtens sige at hun har opnået en hel del, ydremere skal hun også være yderst tålmodig. Lad mig give dig et eksempel:

Da, i et tidligere liv, Kong Kali skar i min krop og dissekerede den lem for lem, i dette øjeblik var jeg fri af mit selv, af en separat individualitet, og jeg havde ikke længere følelser som vrede og had. Når man stræber efter oplysning bør man ikke lade sindet dvale i konceptuel fastlåshed. Gør man det, vil man forblive adskilt fra essensen. Subhuti, selv denne ultimative sandhed, som jeg her har forklaret, er hverken sand elle usand. Den som læser dette, reciterer og forstår dette, vil som sådan opnå grænseløs fortjeneste.”

12. ”Ydremere, Subhuti, hvis man, efter at have opnået og vedholdt denne viden, stadigvæk bliver bagtalt og foragtet, så er dette den uundgåelige frugt af tidligere handlinger.”

13. ”Subhuti, modige menneske som ønsker at opnå den højeste perfekte visdom, skal beslutte sig for, at ønske, at befri alle levende væsner, men også forstå at når alle levende væsner er befriet, at i sandhed ikke en eneste eksistens er blevet befriet. Der er forskellige veje, gennem hvilke man kan opnå oplysning, og der er ingen forskellige veje, det er bare det, det kaldes. En bodhisattva som siger: ’Jeg skal befri alle levende væsner’, er ikke en rigtig bodhisattva, fordi i sandhed er der ingen bodhisattva, det er bare det, det kaldes. Kun bodhisattvaer som er komplet blottet for enhver forestilling af et separat selv er værdige til at bære navnet bodhisattva.”

14. ”Subhuti, der er ingen forskellige tilstande a bevidsthed, det er bare det, det kaldes. Det er umuligt at kende fortiden, det er selv umuligt at kende dette øjeblik og det er umuligt at kende fremtiden. Man kan kun kalde ting og sager således.”

15. “Hvad tror du, Subhuti, kan man genkende Buddhaen gennem hans fysiske perfekte krop, eller kan Buddhaen blive genkendt gennem en særlig kvalitet?” ”Nej, nærmere modsat da, Buddhaen fortæller os at, kvaliteter i sandhed ikke er kvaliteter, det er bare det, de kaldes.”

16. ”Subhuti, sandheden kan ikke udtrykkes gennem ord, og derfor kan den kun blive refereret til som at tale sandt.”

17. Subhuti spørger: ”så, når man opnår oplysning, har man i sandhed ikke opnået noget som helst?” Buddhaen svarer: “Præcis, Subhuti, det er bare det, det kaldes”

18.”Alting er altid tilstede over alt, og det alt, kan modtages gennem at være fri for et individuelt selv og praktisere godgørenhed, selvom at godgørenhed ikke eksisterer, da godgørenhed jo bare er et ord.”

19. “Subhuti, selvom at almindelige mennesker tænker, at der er et reelt selv, siger jeg til dig; at individet ikke er forskelligt fra ikke-individet. Faktisk er almindelige mennesker i sandhed ikke almindlige mennesker, det er bare det, de kaldes.”

20. “Den der søger mig som form og lyd har forladt vejen. Denne person vil ved en fejltagelse ikke genkende Buddhaen”

21. “Subhuti, du skal ikke opmuntre til tanken om at alting vil forgå og forsvinde ind i ingenting. En oplyst person vil ikke påstå dette”

22.” Subhuti, Bodhisattvaer vil ikke være afhængige af de taksigelser de modtager når de giver”

23. “Hør, Subhuti, en Buddha er hverken på vej mod eller på vej væk, det er præcis derfor en sådan person kaldes for en Buddha”

24. “Subhuti, vid at de mindste bestanddele ikke eksisterer, det er bare det, de kaldes. Ord kan ikke omfatte universets sande natur.”

25. Buddhaen siger til sidst:

Se: alt er som en falmende stjerne om morgnen,

alt er som et lyn fra en klar himmel,

alt er som bobler i vandet,

alt er som en drøm i natten.

 

 

Denne sammenfatning af Diamantsutraen er udført af

Rients Ritskes, grundlægger af Zen.nl i Holland

Kilder:

De Diamant Sutra, A.F. Price, Uitgeverij Ankh Hermes 1977

De Diamantslijpert, Michael Roach, Uitgeverij Bres, 2000

Diamond Sutra, http://www.diamond-sutra.com

The Diamond Sutra, Red Pine, Publishers Group West, 2001

Denne tekst kan bruges af alle med reference til:

www.diamond-sutra.net

 

 

 

The Diamond Sutra